Уеб страници

Изработка и поддръжка

● УИЦ се грижи за поддържката на следните страници и обновяването на публикуваната на страницте информация:

При откриване на неточности, моля да се свържете с нас!

Google Sites

● УИЦ може да ви помогне при изработването на страница с Google Sites. Както и да настрои станицата да се отваря на адрес *subdomain*.mu-sofia.bg