Хостинг и уеб приложения

Хостинг

● УИЦ предлага хостинг услуги за публикуването на интернет страници, CMS и други web приложения и системи за целите на образователната дейност. Ако искате да публикувате вашия проект или страница при нас на адресно пространство *subdomain*.mu-sofia.bg.

● Ще получите уеб пространстово и cPanel за управление.

Уеб приложения

● УИЦ може да ви даде насоки и да ви помогне при инсталацията на интернет страници, CMS и други web приложения и системи за целите на образователната дейност.