Сигурност

Дигитална сигурност, видеонаблюдение

  • КЕП (Квалифициран електронен подпис) - помощ при издване, инсталиране и използване

  • Криптиране на информация

  • Видеонаблюдение