Сървъри, център за данни

Сървъри

*В процес на обновяване.*

Виртуални сървъри

*В процес на обновяване.*

Архивиране на сървъри

*В процес на обновяване.*

Архивиране на персонални компютри

*В процес на обновяване.*

Колокация

● УИЦ може да осигури сигурно място за вашите сървъри в комуникационния център на МУ-София. Сървърите ви ще бъдат защитени в сървърно помещение с ограничен достъп, оптична свързаност, постоянно видеонаблюдение, подходяща климатизация, подсигурено допълнително захранване.