МУ-София

ИТ и техническа поддръжка

G Suite for Education


При въпроси относно платформа G Suite for Education, както и при проблеми с влизането в пощата, се свържете с нас:

УЕИОЦ – контакти само за служители на МУ-София

Мейл:

webadmin@mu-sofia.bg

support@mu-sofia.bg

Телефон:

+359 2 9152146

+359 88 8013937

Адрес:

бул. акад. Иван Гешов 15