МУ-София

ИТ и техническа поддръжка

Услуги

Интернет, локална свързаност, WiFi

 • Достъп до Интернет

 • Локална свързаност

 • Безжични мрежи

 • Изграждане, конфигуруране, поддръжка

 • Комуникационна инфраструктура

Електронна поща

 • Google Workspace for Education

 • e-mail акаунти на служителите на МУ-София

 • e-mail акаунти на студентите на МУ-София

 • Пощенски списъци

Хостинг и уеб приложения

 • Хостинг пространство

 • cPanel

 • CMS, CRM

 • Moodle

 • RedCap, LimeSurvey

Сървъри и център за данни

 • Операционни системи

 • Специализиран софтуер

 • Инсталации и поддръжка

 • Информационна и комуникационна инфраструктура

Уеб страници

 • Изработка

 • Поддръжка

 • Обновяване

 • Google Sites

Електронни бази данни

 • Специализирани бази данни

 • Център за данни

 • Обработка

 • Анализ

 • Архиви

Софтуерно осигуряване

 • Операционни системи

 • Инсталации

 • Конфигурации

 • Поддръжка

Хардуерна поддръжка


Ръководства, упътвания


виж още >

Нормативни документи, правила, процедури

 • Закони

 • Разпоредби

 • Вътрешни правилници

 • Защита на личните данни (GDPR)

ИТ консултации, обучения, семинари

 • Използване на G Suite for Education

 • Информационна сигурност

 • Комуникационна сигурност

 • Защита на чувствителна информация

 • Защита на личните данни

 • Добри практики