Интернет, локални и безжични мрежи

Интернет свързаност

● УИЦ се грижи за локалната свързаност (LAN и WiFi), както и за осигуряване на Интернет достъп на звената на МУ-София.

Конфигуриране

● УИЦ конфигурира мрежови утройства (Routers, Switches, Firewalls и др.) за гарантиране на надеждна и сигурна комуникация.